Bygherrerådgivning

Erfarne bygherrerådgivere

Henneby Nielsen råder over meget erfarne bygherrerådgivere, der kan hjælpe kunden godt fra start ved at planlægge hele byggefasen, fra køb af grund og ejendom til byggeriet afleveres og tages i brug.

Rådgivningen kan indbefatte områder som projektudvikling, forundersøgelser vedrørende planlovgivning, udbudsstrategi i forhold til udbudsloven og ønskede udbudsmodeller og prækvalifikation i forhold til både udbudsloven og EU-regler.

Vi rådgiver om entrepriseaftaler ved udbud i totalentreprise, rådgivningsaftaler ved udbud af totalrådgivning, budgetlægning, planlægning af tid og proces, overordnet byggeteknisk tilsyn, økonomistyring, anvisningsregnskab med mere.

Planlægning af beslutningsprocessen

Som det første skal der planlægges en beslutningsproces. Den har til formål at få de rigtige beslutninger og forundersøgelser sat i en prioriteret rækkefølge, så vi afdækker de største risici i den samlede proces hurtigst muligt.

Fokus på opgaverne vil altid være tid, økonomi, risikostyring og beslutningsproces. Vi styrer og dokumenterer med branchens seneste planlægningsværktøjer.

Undervejs kan bygherrerådgiveren efter behov hente støtte fra forskellige byggetekniske faggrupper, så der er et højt fagligt modspil til både eksterne projekterende rådgivere, entreprenører og leverandører.

Som kunde vælger du tidspunktet for, hvornår der skal bringes en bygherrerådgiver i spil. Derfor kan vi også tilknyttes et projekt undervejs i processen, hvis der viser sig et behov for at styrke bygherrens position.

Til eksisterende byggerier kan Henneby Nielsen inddrages til varetagelse af både 1 års og 5 års eftersyn samt udarbejdelse af lovpligtige drift-og vedligeholdelsesplaner.

Vandcenter Syd

Munkemøllestræde

Assens Arena


Nyt byggeri eller ombygning af eksisterende bygningsmasse?

Vi har igennem årene beskæftiget os med et bredt spekter af opgavetyper i forbindelse med erhvervsbyggeri, boligbyggeri og institutionsbyggeri. Se eksempler på byggerier her.