Konstruktioner

Henneby Nielsen udfører alle ingeniørdiscipliner indenfor konstruktionsteknik, i alle typer af bygninger.

Vi løser opgaverne med udgangspunkt i en indledende dialog mellem to eller flere konstruktionsingeniører, der drøfter og vurderer overordnede statiske muligheder og eventuelt alternative hovedgreb i byggeriets fundering, stabilitet og konstruktionsklasse.

Vores stab omfatter en certificeret statiker til løsning af opgaver indenfor konstruktionsklasserne 2, 3 og 4, og vi har stor erfaring med og indsigt i varierende og individuelt tilpassede byggeelementer.

Vi håndterer statiske konstruktioner i byggeri med alle de gængse og anerkendte byggematerialer, stål, træ, murværk og beton, og vi arbejder blandt andet med avanceret software til FEM-design, et redskab til 3D-design og analyse der optimerer løsninger og materialeforbrug.

Dimensionering af byggeriets konstruktioner

Byggeriets konstruktioner dimensioneres til at modstå påvirkninger fra naturlaster, personlaster og maskinlaster, gennem analyser af brudbæreevner og grænsetilstande for anvendelse.

De enkelte konstruktionselementer undersøger vi for spændinger, deformationer og svingninger, med henblik på at sikre dem mod brud og gener ved benyttelse.

Teori og praksis går hånd i hånd, når vi designer løsninger til den enkelte opgave. Vores mål er at skabe løsninger, der er enkle både at udføre og dokumentere.

Rådgivning om bygningsinstallationer

Vi leverer projektering og rådgivning indenfor alle de traditionelle installationsfag, VVS, ventilation og el, som indgår i et komplet byggeri. Læs mere om projektering og rådgivning her.

Vi er en moderne rådgivende ingeniør­virksomhed, der bygger fremtiden på et solidt fundament af erfaring, systematik og kreativitet