Projektledelse og byggestyring

På byggeprojekter, uanset om det er i fagentreprise, storentreprise eller hovedentreprise, kan Henneby Nielsen varetage rollen som både projektleder og byggeleder.

Som projektleder varetager vi koordinering mellem de interne og eksterne projekterende faggrupper, der er tilknyttet opgaven. Det kan handle om aftaleforhold, tidsplanlægning, budgetlægning, kvalitetssikring, kommunikation, mødeaktivitet, beslutningsprocesser, digitale værktøjer med mere.

Projektlederen sikrer ikke blot processens forløb, men også at lovpligtige forhold vurderes og indarbejdes i projektmaterialet. Det kan handle om arbejdsmiljø og sikkerhed, myndighedskrav og supplerende krav fra kunden på områder som driftsoptimering, totaløkonomi, bæredygtighedscertificering og lignende.

Byggeleder

Som byggeleder er opgaven defineret ud fra den valgte entrepriseform, hvor fagentreprise og storentreprise kræver, at byggelederen, på vegne af kunden, forestår koordinering af arbejderne mellem de enkelte entreprenører gennem hele byggefasen.

Det gælder for alle entrepriseformerne, at byggelederen sikrer, at aftaler om tid og økonomi implementeres og følges op på byggepladsen. Nødvendige korrektioner i processen skal aftales og dokumenteres.

Byggelederen overvåger løbende hvor langt de enkelte arbejder er nået. Byggeriets fremdrift dokumenteres i stadeark, som danner grundlag for byggelederens godkendelse af entreprenørernes fakturering.

Byggelederen har, som uddannet sikkerhedskoordinator, til opgave at sikre den overordnede sikkerhed og sundhed på byggepladsen, jf. Arbejdstilsynets gældende regler. Byggelederen sikrer endvidere koordinering med forsyningsmyndighederne og entreprenørernes løbende udarbejdelse af dokumentation for kvalitetssikring..

Under hele byggeperioden får byggelederen støtte af byggefaglige personer indenfor installationsteknik og konstruktionsteknik, i forbindelse med både planlagte og supplerende fagtilsyn.

Byggelederen står sammen med de byggefaglige personer for mangelgennemgang og aflevering, inden det færdige byggeri overdrages til kunden.

Dokumentation for de enkelte processer, både i projekteringsfasen og i byggefasen, sikrer vi med automatisk versionsstyring på fælles tilgængelige projektwebs, med tilhørende digitale tilsynsmoduler. Det giver et sikkert og hurtigt overblik over afklarede og ikke afklarede forhold på ethvert tidspunkt.

Vandcenter Syd

Munkemøllestræde

Assens Arena


Nyt byggeri eller ombygning af eksisterende bygningsmasse?

Vi har igennem årene beskæftiget os med et bredt spekter af opgavetyper i forbindelse med erhvervsbyggeri, boligbyggeri og institutionsbyggeri. Se eksempler på nybyg og renoveringer her.