Projektering og projektrådgivning

Henneby Nielsen bidrager med rådgivende ingeniørydelser i alle byggeriets faser fra idé til aflevering.

En byggesag forløber typisk gennem tre faser:

  • Idéfasen, hvor kundens behov og ønsker undersøges i forhold til myndighedslovgivning, økonomi og tidshorisont på et overordnet niveau.
  • Projekteringsfasen, hvor projektmaterialet bearbejdes først til ansøgning om byggetilladelse, og senere til udbud i fag eller hovedentreprise.
  • Udførelsesfasen, eller byggefasen, der slutter med aflevering og ibrugtagning af byggeriet.

Efter ønske og behov udarbejder vi projektmateriale til myndighedsgodkendelse, til udbud, der kan være i fagentreprise, storentreprise, hovedentreprise eller totalentreprise, til EU-prækvalifikation og til udførelse af byggeriet.

Udover kompetencer på de traditionelle discipliner i ingeniørrådgivning råder Henneby Nielsen over certificerede rådgivere indenfor brand og konstruktioner. De kan tage vare på de lovpligtige ydelser, som gælder ved ansøgning om byggetilladelse.

Vores konstruktionsrådgiver er certificeret til konstruktionsklasserne 2, 3 og 4, og vores brandrådgiver er certificeret til Brandklasse 2.

Fra opgavens start sætter vi et tværfagligt hold sammen, der rummer de byggetekniske fagligheder, der er krævet til opgaven. En intern projektleder planlægger opgaven, så de nødvendige beslutninger og valg bliver truffet i den rigtige rækkefølge og på de rette tidspunkter. Det sikrer løsningens kvalitet under hele forløbet, og vi minimerer risikoen for fejl og fordyrende omgørelser.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikringen af projektet sker ved en intern kontrol af projektmaterialet efter de enkelte faser. Resultatet af kontrollen og eventuelle korrektioner dokumenteres og arkiveres, så de altid er tilgængelige for inspektion.

I processen sparrer projektgruppen med kunden og de øvrige samarbejdspartnere på opgaven. Alle informationer til processen og til det færdige resultat koordineres og bearbejdes. Vores byggetekniske fagligheder sikrer, at kundens ønsker og krav til funktion og design bliver implementeret med enkle og fornuftige løsninger.

Det Digitale Byggeri

Tegnestuen arbejder med alle de digitale værktøjer, der indgår i Det Digitale Byggeri. Blandt andet objektbaseret 3D-modellering, projektweb og standardiserede, branchespecifikke dokumentskabeloner.

Vi sikrer det digitale samarbejde med både kunden og eksterne medprojekterende aktører ved aftaleindgåelse, i form af en IKT-aftale, en aftale om informations- og kommunikationsteknologi der lægger rammerne for koordinering i det digitale rum.

Den digitale projektering giver klare fordele, når byggeriets bæredygtighed skal både implementeres og dokumenteres, fordi opsamling af de mange informationer til enkelte bygningsdele og materialer foregår på en fælles central platform. De mange informationer kan lægges ind de rigtige steder i den digitale model, let tilgængelige for kunden også i fremtiden.

Rådgivning om bygningskonstruktion

Vi finder de rigtige løsninger til byggeriets fundering, stabilitet og konstruktionsklasse.
Læs mere om rådgivning om bygningskonstruktion her.

Rådgivning om bygningsinstallationer

Vi leverer projektering og rådgivning indenfor alle de traditionelle installationsfag, VVS, ventilation og el, som indgår i et komplet byggeri.Læs mere om rådgivning om bygningsinstallationer her.

Vi er en moderne rådgivende ingeniør­virksomhed, der bygger fremtiden på et solidt fundament af erfaring, systematik og kreativitet