Installationer

Henneby Nielsen udarbejder projekter indenfor alle de traditionelle installationsfag, VVS, ventilation og el, som indgår i et komplet byggeri.

Vores installationsfaglige medarbejdere udfører projektering af VVS-installationer, vand, varme og sanitet, vandforsyning og varmeforsyning, afløbshåndtering og overfladeafvanding samt kloak i terræn.

Når det gælder ventilation arbejder vi med central og decentral ventilation af boliger, hybridventilation, komfortventilation til erhverv og procesventilation til erhvervsbyggeri.

Inden for elinstallationer rådgiver vi blandt andet om stærk-og svagstrømsanlæg, elevatorer, tyverialarm (AIA), automatisk dørlukning kontrol (ADK), automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL) og brandalarm, netværk til data og signaltransmission, tavleanlæg, solcelleanlæg, udvendig og indvendig belysning samt automatisk lysstyring.

Som en del af beslutningsgrundlaget udarbejder vi overslagsberegninger af installationernes størrelse, kapacitet, og energiforbrug, og de justeres løbende til brug for vurdering af installationernes disponering i forhold til design, bærende konstruktioner, myndighedskrav, forsyninger og energiforbrug med mere.

På den måde sikrer vi, at nødvendige regulerende tiltag for at overholde krav og regler kan besluttes hurtigst muligt på et oplyst grundlag.

Vores installationstekniske faggruppe har fokus på, at det endelige resultatet er driftssikkert, nemt at vedligeholde og udskifte, langtidsholdbart og fremtidssikret.

Rådgivning om bygningskonstruktioner

Vi finder de rigtige løsninger til byggeriets fundering, stabilitet og konstruktionsklasse.
Læs mere om rådgivning om bygningskonstruktioner her.

Vi er en moderne rådgivende ingeniør­virksomhed, der bygger fremtiden på et solidt fundament af erfaring, systematik og kreativitet