+40 års erfaring i hele paletten af rådgivende ingeniørarbejde

Siden starten i 1981 har Henneby Nielsen arbejdet med mange forskellige byggeprojekter, både store og små. Nyt byggeri, renoveringer, byfornyelser og omdannelser af tidligere fabriksbygninger.

Vores projekter har omhandlet boliger, industribyggerier, bygninger til liberale erhverv, offentlige byggerier inden for sundheds- og plejesektoren, sygehusbyggeri, institutioner til såvel unge som ældre og svage persongrupper, bofællesskaber til psykisk handicappede, skoler, idrætsanlæg og kulturinstitutioner. Desuden har vi deltaget i projekter med omdannelse og nyetablering af pladser og byrum.

De mange spændende opgaver er udført i et tæt og inspirerende samarbejde med bygherrer og brugergrupper, arkitekter, landskabsarkitekter, entreprenører og projektudviklere. Dette med en klar holdning til de projekter vi beskæftiger os med.

Alt dette har givet os stor erfaring i forskellige samarbejdskonstellationer, som bygherrerådgivning, projektrådgivning og i partnering. Hos Henneby Nielsen er teamwork en dyd.


Firmaets historie

Jørn Henneby Nielsen startede selvstændig, rådgivende ingeniørvirksomhed i 1981.
Siden 1985 har Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S været medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

Den 30. juni 1999 blev den personligt ejede virksomhed omdannet til aktieselskab. Det skete som et led i forberedelserne til en videreudvikling af virksomheden og et planlagt generationsskifte.

Dette skifte begyndte den 1. juli 2006, hvor Tomas Henneby trådte ind i ejerkredsen og direktionen.

Jørn Henneby
Stifter af Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S, Jørn Henneby Nielsen


Virksomhedsoplysninger

Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Nyborgvej 200 C, 1. sal, 5220 Odense SØ
Vestergade 19, 1. sal, 5700 Svendborg
CVR 21843784

Revisor:

Revisionsfirmaet Axel Gram I/S, Bredbjergvej 46, 5230 Odense

Bankforbindelse:

Nykredit Odense A/S, Munkebjergvænget 1, st. tv, 5230 Odense M
Kontonummer: 8117 4343853

Medlemsskaber:

Foreningen af Rådgivende Ingeniører. FRI
Green Building Council Denmark
We Build Denmark
Dansk Industri
Ejendomsnetværk Odense, ENO

Vi er en moderne rådgivende ingeniør­virksomhed, der bygger fremtiden på et solidt fundament af erfaring, systematik og kreativitet