Englandsgade
Odense Havn

Englandsgade, Odense Havn

Opførelse af 53 almene boliger – bygherrerådgivning

I 2003 blev den første Byomdannelsesplan for Odense Havn vedtaget efter en omfattende inddragelse af borgere og interessenter på Odense Havn og i hele byen.

KPC indgik aftaler med Odense Havn om betinget erhvervelse af arealer og fremlagde projekt omfattende udvikling af et område til service­virksomheder og boliger. Efter forhandling med kommunen blev det besluttet at opføre bl.a. et antal almene familieboliger på arealet, og Boligforeningen Kristiansdal udpeges som bygherre.

Bebyggelsen udformes som tre altangangshuse i fem etager med facader af hvide betonelementer placeret i U-form om et fælles gårdmiljø, der på den fjerde side grænser op til en af havnens kanaler. Alle boliger har altan med farvede glasværn. Fra de øvre etager er der en meget markant udsigt over det meste af den indre havn. Beboerlokale med køkkenfaciliteter er indrettet i stueetagen. I gårdrummet er rejst en granitskulptur udført af den fynske billedhugger Søren West og doneret af Realkredit Danmark.

Boligerne har adgang fra det fri enten fra terræn eller altangang og hver bolig har et uopvarmet adgangsrum, kaldet en loggia, som giver mulighed for henstilling af cykel, barnevogn o. lign. bag lås i boligen. Der er monteret balanceret ventilation med varmegenvinding og monteret solcelleanlæg på taget.

Beliggenhed: Englandsgade, Odense
Bygherre: Boligforeningen Kristiansdal
Totalentreprenør: KPC Herning A/S
Arkitekt: Arkitektfirmaet TKT A/S
Bygherrerådgiver: Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S
Areal: 5.800 m²
Opført: 2011 - 2012
Englandsgade, Odense HavnEnglandsgade, Odense HavnEnglandsgade, Odense HavnEnglandsgade, Odense HavnEnglandsgade, Odense HavnEnglandsgade, Odense HavnEnglandsgade, Odense HavnEnglandsgade, Odense HavnEnglandsgade, Odense Havn
© Henneby Nielsen