Den Fynske Landsby – Besøgscenter

Den Fynske Landsby – Besøgscenter

Nyt besøgscenter i Den Fynske Landsby

Udstillingslokaler, publikumsfaciliteter, film- og foredragssal

Den Fynske landsby indviede i foråret 2005 det nye Besøgscenteret som indeholder et rummeligt ankomst- og informationsområde, museumsbutik på 124 m2, foredrags- og filmsal, udstillingsområde samt servicefunktioner.

Der er niveaufri adgang i og omkring besøgscenteret.

Gulve er forsynet med ru afmærkninger (hjælp til synshandicappede).

I film- og foredragssalen er etableret teleslynge samt tilknyttet elevator. Endvidere er indrettet handicaptoilet.

Beliggenhed: Sejerskovsvej 20, Odense S
Bygherre: Odense Kommune / Odense Bys Museer
Arkitekter: Creo Arkitekter A/S og Bo Jonassen, arkitekt maa
Ingeniør: Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S
Areal: 124 m²
Opført: 2005
Den Fynske Landsby – BesøgscenterDen Fynske Landsby – BesøgscenterDen Fynske Landsby – BesøgscenterDen Fynske Landsby – BesøgscenterDen Fynske Landsby – BesøgscenterDen Fynske Landsby – BesøgscenterDen Fynske Landsby – BesøgscenterDen Fynske Landsby – BesøgscenterDen Fynske Landsby – BesøgscenterDen Fynske Landsby – BesøgscenterDen Fynske Landsby – BesøgscenterDen Fynske Landsby – BesøgscenterDen Fynske Landsby – BesøgscenterDen Fynske Landsby – BesøgscenterDen Fynske Landsby – BesøgscenterDen Fynske Landsby – Besøgscenter
© Henneby Nielsen