Dianavænget
Odense

Dianavænget, Odense

Helhedsplan for 228 boliger

Boligerne er opført i to etaper af Andelsboligforeningen Kristiansdal og Dalum Boligforening. I løbet af 1990’erne blev de to boligorganisationer sammenlagt under navnet Boligforeningen Kristiansdal.

Etape 1, som omfatter bebyggelsen nord for Dianavænget påbegyndtes i 1969 og etape 2 mod syd fulgte umiddelbart efter.
Bygningernes design og materialevalg var tidstypisk for almene boliger i 1970’erne, facader i grå betonelementer og mellemliggende vinduesbånd.
I 1990 blev bygningerne i etape 1 udvidet med tagetager i lette konstruktioner med tagrejsning og pladebeklædning på gavle og facader. Stilen var postmodernisme.
En uhensigtsmæssig udformning af betonelementerne medførte med tiden store skader på betonen som efter 30 – 35 år stod foran en større renovering. På initiativ fra Landsbyggefonden besluttede afdelingen, at der skulle iværksættes en helhedsplan.
Helhedsplanen er meget omfattende og består dels af en række boligforbedrende tiltag som etablering af boliger med øget tilgængelighed, nedlæggelse af små uhensigtsmæssige lejligheder og forbedring af fællesarealer, og dels af renovering af klimaskærm, forbedring af indeklima og fornyelse af nedslidte installationer.
Omdannelsen til boliger med øget tilgængelighed omfatter ca. ⅓ af alle boliger og indebærer, at badeværelser skal øges til kørestolsbrugere og de skal have adgang til elevator. I de resterende boliger er badeværelser blevet moderniseret. I tagetagen er boligernes størrelse og indretning ændret fuldstændigt.
For at eliminere de meget omfattende kuldebroer i de eksisterende facader er altangange, altaner og klimaskærm udskiftet totalt til præfabrikerede lette, højisolerede facadeelementer. Dagslystilgang til boliger og trapperum er øget.

Beliggenhed: Odense SV
Areal: 24.740 m²
Opført: 2017 - 2021
Bygherre: Boligforeningen Kristiansdal
Arkitekt: C&W Arkitekter A/S
Ingeniør: Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S
Dianavænget, OdenseDianavænget, OdenseDianavænget, OdenseDianavænget, OdenseDianavænget, OdenseDianavænget, OdenseDianavænget, OdenseDianavænget, OdenseDianavænget, OdenseDianavænget, OdenseDianavænget, OdenseDianavænget, OdenseDianavænget, OdenseDianavænget, OdenseDianavænget, Odense
© Henneby Nielsen