Hjallesevej Ravnholtvænget
Odense

Hjallesevej Ravnholtvænget, Odense

Opførelse af 19 ungdomsboliger

I et tidligere industrikompleks, husende tømrerværksted, lagerhaller, bogtrykkeri samt admini-stration, blev der i foråret 2003 udarbejdet projekt for Boligforeningen Kristiansdal i Odense, med henblik på etablering af ungdomsboliger. Boligerne er indrettet i dels den gamle administrationsbygning for bogtrykkeriet samt tre nybygninger. Alle bygningerne er udført som altangangshuse, hvor hver bolig har direkte indgang fra det fri. Hver bolig består af opholdsrum, bad/toilet og tekøkken.

Ungdomsboligerne er en videreudvikling af et afprøvet byggekoncept udført i et tæt samarbejde mellem rådgivere og boligforeningen og placeret centralt mellem Syddansk Universitet og Odenses centrum i et udbygget kvarter med blandet bebyggelse til boliger, liberalt erhverv og service.

2009 fik boligforeningen tilsagn om kvote til yderligere 16 ungdomsboliger som kunne opføres på naboarealet, der var blevet ryddet for en tidligere større glarmestervirksomhed, som etape 2.

I h.t. Odense kommunes krav til almene byggerier er boligerne udført som lavenergi byggeri efter BR 2010. Bygningernes udformning og materialer er valgt på baggrund af bygherrens krav til minimale vedligeholdelsesomkostninger og lavt CO₂-aftryk. Bygningerne er i to etager og alle boliger har egen indgang fra terræn eller udvendig trappe. Boligerne er indrettet med opholdsrum, bad/toilet med gulvvarme og tekøkken, og forsynet med balanceret mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Beliggenhed: Hjallesevej, Odense
Bygherre: Boligforeningen Kristiansdal
Totalentreprenør: Dansbo Entreprise A/S
Arkitekt: Jes Henneberg Arkitekt M.A.A.
Ingeniør: Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S
Areal: 680 m²
Opført: 2009 - 2010
Hjallesevej Ravnholtvænget, OdenseHjallesevej Ravnholtvænget, OdenseRavnholtvænget 6
© Henneby Nielsen