Kanslergade
Odense

Kanslergade, Odense

Opførelse af 36 boliger

Nybyggeri med 36 private udlejningsboliger, opført på et tidligere fabriksområde i Odense, husende Odense Konservesfabrik.
Bebyggelsen består af tre boligblokke på hhv. to, tre og fire etager.

Der er fra bygherres side lagt stor vægt på en god disponering af lejlighederne samt gode materialer og velkendte løsninger med lave driftsomkostninger.
Ejendommene er opbygget med helvægs elementer af letklinkerbeton, med facademur i teglsten fra Vedstårup Teglværk.

Alle boligerne på 1., 2. og 3. sal, er disponeret med store altaner, udført i materialerne stål og træ.
Boligblokkenes indbyrdes placering på grunden er med til at sikre optimalt lysindfald i boligerne.
Bebyggelsen er projekteret med solcelleanlæg, centralt affaldssug og god tilgængelighed, hvor boligblokkene på hhv. tre og fire etager er med elevatorer.

Beliggenhed: Kanslergade 24-28, Odense.
Bygherre: TOGT Ejendomme A/S
Arkitekt: Arkitektfirmaet Arne Birk
Totalrådgiver: Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S
Areal: 3.521 m²
Opført: 2012 - 2014
Kanslergade, OdenseKanslergade, OdenseKanslergade, OdenseKanslergade, OdenseKanslergade, Odense
© Henneby Nielsen