Munke Mose Karréen
Odense

Munke Mose Karréen, Odense

Fra teknisk skole til luksuslejligheder

I 2016 købte administrationsselskabet Tasfo de eksisterende bygninger på hjørnet af Hunderupvej/Munke Mose Allé med henblik på at etablere boliger. Det samlede bygningskompleks var opført omkring år 1900 og husede oprindeligt Odense Tekniske Skole og drengeskolen Mulernes Legatskole. Det virkede udadtil som en samlet enhed med facader mod nord og vest til Munke Mose, mod øst til Allégade/Hunderupvej og mod syd til Munke Mose Allé.
Ifølge lokalplanen skulle bygningerne bevares.

Tasfo antog Arkitema som designansvarlig for ændringen til boliger, og i den indledende fase blev det efter forhandling med kommunen besluttet, at en af bygningerne var uegnet til omdannelsen og derfor kunne erstattes af en ny bygning indpasset i det eksisterende bygningsforløb.

Bygningerne er indrettet med boliger af høj kvalitet, alle er elevatorbetjente, og der er etableret egen P‐kælder under gårdrummet med adgangskontrol og et antal el-ladestationer.

De eksisterende vinduer er udskiftet og alle boliger er forsynet med balanceret ventilation med varmegenvinding og lever op til kravene til indeklima og dagslysadgang.
I karréen er etableret et madhus og orangeri til beboernes brug.

Beliggenhed: Munke Mose Allé 5, 7 og 9 / Hunderupvej 15 og 17, Odense C
Bygherre: Tasfo Selskaberne
Arkitekt : Arkitema
Totalrådgiver: Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S
Areal - boliger: 12.000 m²
Areal - P-kælder: 2.100 m²
Opført: 2017 - 2020
Munke Mose Karréen, OdenseMunke Mose Karréen, OdenseMunke Mose Karréen, OdenseMunke Mose Karréen, OdenseMunke Mose Karréen, Odense
© Henneby Nielsen