Pulsen i Assens
udenomsarealer

Pulsen i Assens, udenomsarealer

“Pulsen i Assens” kaldes forvandlingen af det ca. 30.000 m² store – nu nedlagte industriområde, der tidligere husede sukkerfabrikken Danisco

Området byder på masser af idræts- og aktivitetsmuligheder for alle borgere. Bl.a. er etableret klatremure, skaterramper, streetbasket, mulighed for amerikansk fodbold, cykelbaner, udendørs squashbaner, dansescene, bålplads, café og picnic områder.

Med idræts- og aktivitetsområdet er der skabt et meget spændende nyt byrum, som kan være med til at binde de store bygningskomplekser sammen på en god og anderledes måde, og som er med til at skabe liv i området.

Det industrielle islæt og særkende for området på Danisco-grunden er blevet bevaret, så de nye faciliteter og aktiviteter “vokser” ud af de gamle fundamenter, betonelementer og siloer. Konstruktionerne bliver belyst nedefra, så konturerne af de gamle siloer træder frem.

Udover Lokale- og Anlægsfonden, finansieredes projektet af Assens Kommune, Arena Assens Fonden, Assens Forsyning, Danisco samt Grundejerforeningen Sukkerfabrikken.

Beliggenhed: Assens
Bygherre: Assens Kommune
Totalentreprenør: Ollerup Maskinstation A/S
Landskabsarkitekt: ARKPLAN Byplan- og landskabsarkitekter
Ingeniør: Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S
Areal: 30.000 m²
Opført: 2010 - 2011
Pulsen i Assens, udenomsarealerPulsen i Assens, udenomsarealerPulsen i Assens, udenomsarealerPulsen i Assens, udenomsarealerPulsen i Assens, udenomsarealerPulsen i Assens, udenomsarealerPulsen i Assens, udenomsarealerPulsen i Assens, udenomsarealerPulsen i Assens, udenomsarealerPulsen i Assens, udenomsarealer
© Henneby Nielsen