Tandlægeklinik
Toldbodvej
Svendborg

Tandlægeklinik, Toldbodvej, Svendborg

Svendborg Kommunale Tandpleje, totalentreprise

Klinikbygningen er opført i totalentreprise for en lokal ejendomsinvestor og udlejet til Svendborg kommune.
Bygningen, som danner ramme om Svendborg Kommunale Tandpleje er placeret på et erhvervs- og serviceområde mellem Møllergade og Toldbodvej tæt ved bus- og jernbanestationen.
Tandklinikken er i to etager med stueetage og 1. sal omkring et ikke overdækket atrium.
Bygningshøjden er 8 m. Bygningen opføres som lavenergibygning klasse 1 i henhold til BR08.
Der etableres befæstet adgang for kørestolsbrugere m.fl. fra offentlig vej til indgangen til klinikken. Endvidere etableres 24 parkeringspladser.
Der er niveaufri adgang til bygningen fra hovedindgang/vindfang og mellem alle rum i stueetage og alle rum på 1. sal.

Bygningen er struktureret, så dagslyskrævende rum i videst mulig udstrækning er placeret langs facader, alternativt mod det ikke overdækkede atrium, og med størst muligt vinduesareal. Ikke dagslyskrævende rum er placeret langs en lukket facade mod sydvest. Der er adgang mellem etager via trapperum og elevator fra venteområder på hver etage.

Bygningen er overordnet opdelt i et afsnit med ortoklinikker, gipsrum, alm. klinikker, narkoseklinik, sterilisationsrum og modtagelsesrum.

Beliggenhed: Toldbodvej, Svendborg
Bygherre: Rich. Møller, Svendborg A/S
Hovedentreprenør: Guldfeldt Tømrer-Murer A/S
Arkitekt og Totalrådgiver: Praksis Arkitekter ApS
Ingeniør: Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S
Areal: 1.184 m²
Opført: 2010 - 2011
Tandlægeklinik, Toldbodvej, SvendborgTandlægeklinik, Toldbodvej, SvendborgTandlægerne SvendborgTandlægeklinik, Toldbodvej, SvendborgTandlægeklinik, Toldbodvej, SvendborgTandlægeklinik, Toldbodvej, SvendborgTandlægeklinik, Toldbodvej, Svendborg
© Henneby Nielsen