VandCenter Syd
Odense

VandCenter Syd, Odense

Udvidelse af kontor

Bygningen er tænkt ind VandCenter Syds eksisterende bebyggelse på Vandværksvej 7, og indlejrer sig i den designstrategi, der ligger til grund for bygningernes arkitektur og kvalitet. Her tænkes specielt på gode og holdbare materialer og åbne og lyse rum, der tilsammen skaber mulighed for en god og levende arbejdsdag i rammer, der giver plads til samarbejde og fordybelse.

Den nye bygning er første etape af tre mulige, og er placeret i forlængelse af den eksisterende kontorfløj langs Roersvej og hjørnet af Fælledvej. Bygningen er placeret på en eksisterende vandtank, og danner således både en hjørnebygning og starten på en bebyggelse langs Fælledvej. Bygningerne på Vandværksvej 7 har alle forskellige arkitektoniske udtryk, og er skabt til mange forskellige tekniske formål gennem tiden. Inden for de seneste årtier har en del bygninger gennemgået en forvandling fra tekniske bygværker til kontor og administrative bygninger. De har derfor hver deres karakteristika, materialekarakter og rumlige forskelligheder, men de danner tilsammen en fin og unik “bydel” i kraft af deres indbyrdes sammenhængende arkitektur.

Nybygningen indskriver sig i den fælles bygningsfortælling og har en række elementer, der både er kendte i bebyggelsen og flere nye designelementer og materialer. Det robuste og fleksible er skabt ved at “genbruge” det konstruktive system, der allerede ligger i de eksisterende betonvandtanke. Søjler og bærende vægge bygges på vandtankens eksisterende konstruktion, der således danner fundament for nybygningen, og bærelinjerne skaber således bunden i nybygningens arkitektur. Nybygningen er formet som en to-etagers kontorbygning, der har et dobbelt højt atrium med nordvendte shedlys.

Bygningen er beklædt med grønne facadetegl med en let bølgende overflade og har fyldninger med “asketræ” og aluminiumsvinduer. Mod nord fremstår bygningen som vinklede åbne og inviterende kuber – nærmest som et atelier, mens de andre facader danner en rytme med forskydninger og forsætninger over kubetemaet. I bygningens indre er lyset og hvide farver det dominerende element, og det komplimenteres af grå linoleumsgulve og farverige tæpper i det indre atrium. I det dobbelt høje rum, i bygningens indre, skaber en bølget trævæg et organisk og levende rumligt element, der både er tænkt som rumopdeler og en dynamisk kontrastform til det statiske hovedprincip i bygningskroppen. Shedlysene trækker dagslys dybt ind i bygningens indre og kan ved en senere investering bruges til at montere solceller på.

Beliggenhed: Vandværksvej, Odense
Bygherre: VandCenter Syd as
Storentreprenør: Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S
Arkitekt: Jesper Thyge Brøgger Arkitekt m.a.a.
Totalrådgiver: Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S
Areal: 750 m²
Opført: 2014 - 2016
VandCenter Syd, OdenseVandCenter Syd, OdenseVandCenter Syd, OdenseVandCenter Syd, OdenseVandCenter Syd, OdenseVandCenter Syd, OdenseVandCenter Syd, OdenseVandCenter Syd, OdenseVandCenter Syd, Odense
© Henneby Nielsen